મે મહિનામાં લેવાનારી JEE Main પરીક્ષા મોકૂફ : નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સીએ નોટીસ

એનટીએ જણાવ્યું કે વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષાના સંબંધમાં લેટેસ્ટ અપડેટ્સ માટે સત્તાવાર વેબસાઈટ nta.ac.in અને jeemain.nta.nic.in જોઈ શકે…

IIT, IIM, JEE અને NEET પરીક્ષાના કોચિંગ માટે રાજ્યમાં ચાર ઝોનમાં નવા કોચિંગ ક્લાસ શરૂ કરાશે –

મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી વધુને વધુ વિદ્યાર્થીઓને તક મળે એ માટે આ વર્ષના બજેટમાં પ્રથમ વખત…

JEE મુખ્ય 2021: નવું પરીક્ષણ પેટર્ન, વધુ સારી રીતે તૈયાર કરવા માટેની ટીપ્સ

JEE મુખ્ય 2021 પ્રથમ સત્ર 23 ફેબ્રુઆરી, 2021 થી શરૂ થવાનું છે. ઉમેદવારો તેમના અરજી ફોર્મ…

Subscribe Now