ધોરણ 1થી 5ના ઓફલાઇન વર્ગો શરૂ કરવાની માંગ : શાળા સંચાલક મહામંડળ

શાળા સંચાલક મહામંડળે કહ્યુ કે, ઓનલાઇન અભ્યાસને બદલે બાળકો યૂટ્યૂબ, કાર્ટૂન, સોશિયલ મીડિયા અને મોબાઇલ ગેમ…

શૈક્ષણિક લોન યોજના (ગુજરાત પછાત વર્ગ વિકાસ નિગમ) વિશે વિસ્તારથી જાણો

➡️લોન મેળવવાની પાત્રતા અરજદાર સામાજીક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગના હોવા જોઇએ અરજદારના કુંટુંબની કુલ વાર્ષીક…

Subscribe Now