સોમવારથી પ્રારંભ : જીટીયુની બીજા તબક્કાની ઓનલાઈન‌ પરીક્ષાનો

જીટીયુના કુલપતિ ડો. નવિન શેઠે કહ્યું છે કે, જે વિદ્યાર્થી પાસે નેટની સુવિધા ના હોય તે…

Subscribe Now