ધોરણ 10 બોર્ડનું પરિણામ જાહેર પરંતુ વિદ્યાર્થીઓ નહીં જોઈ શકે!

આ પરિણામ ફક્ત સ્કૂલો જ જોઈ શકશે. સ્કૂલોએ ઓનલાઈન પરિણામ પરથી માર્કશીટ તૈયાર કરી વિદ્યાર્થીઓને આપવાની…

શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા બારમા ધોરણનું પરિણામ જાહેર કરવા માટે માર્ગદર્શિકા

શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ધોરણ 12ના પરિણામમાં દસમાનું વેઈટેજ 50 ટકા રાખવામાં આવ્યું છે. જેમાં ધોરણ 10ના…

ધોરણ 10 અને 12ની માર્કશીટ હવે ફક્ત ગ્રેડિંગ સાથે તૈયાર

ધોરણ-10 પરીક્ષામાં દરેક વિષયમાં 80 ગુણમાંથી 26 ગુણ અને 20 ગુણમાંથી 7 ગુણ મેળવી શક્યા ન…

ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીઓને માસ પ્રમોશન આપી બે ભાગમાં માર્ક્સનું મુલ્યાંકન

ધોરણ 10ના પરિણામને લઇને મહત્વના સમાચાર જાહેર થયા છે. ધોરણ-10ના વિદ્યાર્થીઓને માસ પ્રમોશન કઈ રીતે આપવું…

ધો-10ના વિદ્યાર્થીઓને માસ પ્રમોશન બાદ એક જ સપ્તાહમાં માર્કશીટ મળશે : શિક્ષણ બોર્ડના પરીક્ષા સચિવ દિનેશ પટેલનું નિવેદન

પરિણામ માટે ધોરણ 10ના ક્યા માપદંડો ગણવા. ધોરણ આઠ કે નવના પરિણામને માપદંડ ગણવા કે નહી…

ધોરણ 10-12ના વિદ્યાર્થીઓને હવે સ્પીડ પોસ્ટથી મોકલાશે પ્રમાણપત્ર…..

કોરોનાની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને વિદ્યાર્થી અને વાલીને બોર્ડની કચેરીમાંથી કોઈ પણ પ્રકારના દસ્તાવેજ આપવામાં આવશે નહીં.…

Subscribe Now