ઉત્તર ગુજરાતના તમામ જિલ્લા શિક્ષણમાં પાછળ

દેશમાં વિકાસ મોડલ ગણાતા ગુજરામાં 33 જિલ્લાઓમાંથી 20 જિલ્લાઓ શૈક્ષણિક રીતે પછાત છે તેવી શિક્ષણમંત્રી ધર્મેન્દ્ર…

મહા રક્તદાન કેમ્પ : સનરાઈઝ સ્કૂલ

સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા પરીક્ષા મુલતવી રાખવાનો આદેશ

કોરોનાની મહામારીને કારૅણે સુપ્રીમ કોર્ટે AIIMS દ્વારા લેવાતી INI CET પરીક્ષા ૨૦૨૧ ને એક મહિના માટે…

પરીક્ષા પદ્ધતિમાં ફેરફાર – ધોરણ 9થી 12ના અભ્યાસક્રમમાં 30 ટકા ઘટાડો કરાયો: ગાંધીનગર

કોરોના મહામારી વચ્ચે સરકાર દ્વારા ધો. 10 અને 12ની પરીક્ષા મે મહિનામાં યોજવાનું અને ધો. 9…

Subscribe Now